adobe coonect رایگان

درخواست کلاس مجازی

درخواست ایجاد پلتفرم مجازی

متقاضی گرامی 

آیموزش این امکان را برای شما فراهم اورده است تا بصورت رایگان بتوانید از پلتفرم های آموزشی انلاین استفاده نمایید. با پر نمودن فرم زیر کارشناسان ما پس از بررسی صحت اطلاعات وارد شده این امکان را برای شما فراهم اورده و میتوانید براحتی کلاس خود را تشکیل دهید. لذا خواهشمندیم تا فرم زیررا با دقت پر نمایید

لطفا ایمیل معتبری وارد نمایید

Invalid Input

Invalid Input

لطفا تلفن همراه معتبری وارد نمایید

تنها فایل ها با فرمت های png , jpg قابل قبول است

Invalid Input

لطفا تعداد افرادی که حدس میزنید در کلاس های شما شرکت کنند را وارد نمایید . در نظر داشته باشید آیموزش هم میتواند مخاطبان مناسبی برای کلاس های شما پیدا نماید

لطفا موضوع کلاس خود را وارد نمایید

موضوع کلای خود را وارد نمایید . این موضوع در حیطه قوانین جمهوری اسلامی ایران هر انچه که بخواهید میتواند باشد

لطفا موردی را انتخاب نمایید

کاس هایی که تمایل دارید تا برگزار نمایید میتواند رایگان باشد و یا میتواند مبلغی برای کلای خود تعیین نمایید . لطفا توجه داشته باشید که آیموزش این مبالغ را از کاربران شما دریافت نخواهد نمود و خود میباید اقدام به دریافت مبالغ نمایید

Invalid Input

آیا تمایل دارید تا آیموزش برای جذب مخاطب برای شما اقدام نماید . ما این امکان را داریم تا مخاطبان مناسب را برای کلاس های شما فرآهم آوریم

Invalid Input

Invalid Input